Kromex32 Kategooriad

01

Kromex32 on tuumaks erinevatele toodetele. Erinevused programmis on tingitud kasutatavate  kromatograafide ja muude seadmete interfeisist:

AL Kromex “ Alltech vedelikkromatograaf koos M570 autosampleri, M426 pumba, kolonne ümberlülitavate klappide ja M 550 või M650 juhtivusdetektoriga


AL-Kromex-IMG 

Kromex_G  - Gilsoni vedelikkromatograaf UV-VIS Detektoriga

Kromex_G 

Kromex_H   - võimaldab sisestada kromatograafi väljundi analoogpinget arvutisse kasutades  analoog-kood muundit

Kromex-H

Kromex Database Explorer

On ette nähtud  Kromex-32 programmi lisana, mis võimaldab andmebaasiga töötada ka arvutivõrgus.

Kromex explorer


L_Chrom

See programm on ette nähtud graafilise informatsioooni (kromatogrammi) sisestamiseks arvutisse, kasutades erinevaid mõõteseadmeid. Kromatogramm visualiseeritakse ja salvestatakse faili niisuguses formaadis, mis sobib teiste,  kromatograafilist informatsiooni töötlevate programmidega (AIA formaat ja ASCII). Puudub kromatogrammi integreerimise osa, samuti ei salvesta andmeid andmebaasi vaid need salvestatkse ASCII ja AIA formaati
importimaks näiteks Agilent ChemStation programmi.

L-Chrom

Kromex_P

Kromex-P on programm uut tüüpi pulsatsioondetektori jaoks.
Mõõteseadmeks on kiire analoog-kood muundi, mis mõõdab fotoelektronkordisti pinget 5 - 40 millisekundi jooksul, teostades ühes tsüklis mitusada mõõtmist. Ajalise akna parameetrite muutmine võimaldab selekteerida erinevaid  pulsi osi integreerimiseks. Programm võimaldab
pärast andmesisestust toorandmeid uuesti töödelda, saades erineva selektiivsusega  kromatogramme ilma uut proovi sisestamata.

Kromex-P 

 

Omadused:

Andmehõive

 • Üks kuni neli sõltumatut kanalit
 • kuni 8 signaali allikat/detektorit
 • seatav bipolaarne signaal 10 mV kuni 10 V
 • mõõtesagedus10 kuni 100 korda sekundis
 • andmehõive teiste programmide foonil kõikidele kanalitele mõõtmine vastavalt eelnevalt koostatud autodosaatori menüüle kasutaja poolt seatav instrumentide kontroll


Kontroll

 • Meetodisse ja andmebaasi kirjutatav andmehõive ja seadme parameetrite monitooring ja kontrolli meetod


Integreerimine

 • sadade piikide automaatne integreerimine kasutades optimiseeritud integreerimisparameetreid
 • erinevad müra leevendamise algoritmid
 • negatiivsete piikide integreerimise võimalus
 • manuaaalne ja pseudomanuaalne piikide integreerimine


Kromatogrammi esitus ja graafilised operatsioonid

 • Ülestikune, erinevate värvidega kromatogrammide esitus
 • võrdlus ehk standardi kromatogrammi ülestikune esitus
 • tehted graafikutega  liitmine, lahutamine, korrutamine, lõiked, kopeerimine
 • matemaatilised operatsioonid - diferentseerimine, silumine, lähendamine/fitting


Kalibratsioon

 • kalibratsioonide salvestamine ja sorteerimine andmebaasis
 • kalibratsioonid sise ja välistandardi järele
 • erinevad kalibratsioonikõvera funktsioonid
 • automaatne piikide identifitseerimine retensiooniaja akna alusel


Tulemused

 • arvutused lähtuvalt piigi kõrgusest või pindalast
 • proovide ja tulemuste salvestamine ja nende sorteerimine proovide andmebaasis


Aruanne

 • standartne väljatrükk tindi- või laserprinterile nii tulemuste tabuleeritud kujul kui ka koos kromatogrammiga sobivas mastaabis aruannete salvestamine
 • kalibratsioonigraafikute väljatrükk

Tulemusi pole

Selles kategoorias ei ole tooteid.